SPECJALISTYCZNE OBIEKTY

Większość prac projektowych, które realizujemy w NAVIC, związana jest z przemysłem. Są to projekty bardzo zróżnicowane – od jednobranżowych projektów przebudowy odcinka rurociągu, po wielobranżowe projekty nowych wydziałów lub całych zakładów. Bardzo często są to projekty obiektów i instalacji nietypowych, pilotażowych. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu zabudowy nowych urządzeń lub całych linii technologicznych w istniejących obiektach, projektowaniu różnego typu rurociągów, lokalnych odciągów, przemysłowych wentylacji, doborze urządzeń a także ich modyfikacjach. Oferujemy prace projektowe na różnych etapach inwestycji – od fazy analiz, studium wykonalności, przez koncepcje po projekt techniczny, budowlany i wykonawczy. W sytuacji, gdy Inwestor potrzebuje wsparcia w trakcie realizacji prac, nasi inżynierowie są obecni na budowie, podczas montażu oraz przy rozruchach instalacji.
Nasze projekty znalazły zastosowanie w przemyśle hutniczym, elektro-rafinacji, wydobywczo-przeróbczym, naftowym i energetycznym.

Zakład przemiałowni mączki kamienia wapiennego w Raciszynie
Zakład przerobu złomu akumulatorowego
Budynek Centralnego Laboratorium z pneumatycznym transportem próbek
Instalacja procesu odwadniania
Kanał gazowy dla kotła odzysknicowego
Instalacje nadmuchu powietrza dopalania i powietrza chłodzenia do komory dopalania
Instalacja lokalnej wentylacji Pieca Elektrycznego wraz z zabudową suwnic remontowych
Układ spalania oraz instalacja odciągu spalin dla pieca do granulacji miedzi
Budowa węzłów technologicznych granulacji żużla z konwertorów
Zbiorniki i pompownia wody „Demi” wraz z rurociągami wody demi i kondensatu
Fundamenty pod suszarkę obrotową
Modernizacja sprężarkowni pomocniczej 5,5 Mpa
Wymiana analizatora rentgenowskiego z infrastrukturą towarzyszącą
Projekt instalacji wodnych i parowych w obrębie kotła odzysknicowego
Projekt orurowania instalacji linii produkcyjnej
Zabudowa pras filtracyjnych oraz budowa budynku sprężarkowni
Zabudowa instalacji mycia odpadów anodowych
Projekt modernizacji układu pomp zasilających kotła odzysknicowego