Projekty warsztatowe

Dla NAVIC Engineering Polska niezwykle ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorami oraz wykonawcami podczas realizacji projektów, co umożliwia skuteczne zarządzanie nimi od początku do końca. W przypadku projektów warsztatowych jest to szczególnie istotne.

Projekty warsztatowe są niezwykle ważnym dopełnieniem projektu budowlanego oraz wykonawczego. Uszczegółowione, konkretne rozwiązania techniczne są niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z założeniami finansowymi i terminowymi. W zakresie projektów warsztatowych znajdują się m.in. dokładnie opisane detale konstrukcji oraz zestawienia elementów wysyłkowych.

Dostarczana przez nas dokumentacja warsztatowa jest starannie wykonana z dbałością o szczegóły, tak by bezpośredni wykonawca miał zadania zdefiniowane w sposób jednoznaczny. Gwarantuje to szybką i sprawną produkcję, a prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Skuteczna komunikacja pomiędzy zespołem projektowym a Inwestorem jest podstawą udanego projektu. Jesteśmy otwarci na pomysły i cele naszych klientów w ramach projektu,
a jednocześnie oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie, by móc doradzić i udzielić zaleceń podczas budowy.

W ramach projektów warsztatowych zapewniamy:

  • Udzielanie wsparcia oraz asystowanie w procesie fabrykacji (fabrication follow-up),
  • Sporządzenie schematów montażowych oraz planów rozmieszczenia,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej (As-built fabrication),
  • Obecność na terenie budowy wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego,
  • Utrzymanie stałej kontroli i monitorowania przebiegu prac instalacyjnych,
  • Wsparcie w przypadku rozszerzenia zakresu projektu,
  • Przekazywanie klientowi regularnych raportów na temat postępów prac.

Oferowane przez nas usługi w zakresie wykonywania projektów warsztatowych zapewniają kontrolę w procesie fabrykacji, co minimalizuje ryzyko pojawienia się błędów. Dzięki temu każde działanie jest dokładnie zaplanowane i w pełni zgodne z wymaganiami Inwestora.

W naszej ofercie znajdują się także inne usługi projektowe, w tym np. projekty wykonawcze.