Usługi EPC (I)

Po latach działalności na rynku firma NAVIC posiada wiele kontaktów z firmami wykonawczymi i produkcyjnymi. Dzięki temu może oferować swoim klientom kompleksowe usług EPC(I) w konkurencyjnych cenach i terminach dostaw. Nasi klienci otrzymują produkty zgodne z norweskimi standardami Offshore (NORSOK, DNV) i przepisami europejskimi (Eurocodes).

Do nadzoru montażu i instalacji na lądzie i na morzu zapewniamy personel z dużym doświadczeniem w projektach Offshore. Oferujemy inżynierów oraz osoby nadzorujące. Zespół ten jest odpowiednio wyposażony, posiada odpowiednie szkolenia i ważne certyfikaty bezpieczeństwa.

Zapewniamy:

 • Badania rynku
 • Kwalifikacja dostawców
 • Nadzór nad prefabrykacją
 • Kontrola i badania
 • Certyfikacja
 • Nadzór nad instalacją
 • Uruchomienie

Oferujemy następujące modele współpracy:

 • Wsparcie projektowe.
  • Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego od koncepcji po projekt warsztatowy.
  • Przeprowadzenie w imieniu Inwestora wszystkich czynności formalno-prawnych.
 • Wsparcie zaopatrzeniowe
  • Opracowanie pakietów zamówień obejmujących zapytania ofertowe, opisy techniczne, zakres dostaw, umowy, listę potencjalnych dostawców.
  • Prowadzenie procesu przetargowego i komunikacji z dostawcami.
  • Analiza i ocena ofert oraz negocjacje aż do podpisania umowy.
  • Kontynuacja działań w okresie dostawy i gwarancji.
 • Kontrakty EP
  Umowy obejmujące fazę inżynieryjną oraz zamówień.
 • Kontrakty EPC
  Kompleksowe umowy obejmujące fazę inżynieryjną, zamówień oraz budowy czy montażu/instalacji. Realizujemy pomysł Klienta od fazy koncepcji przez dostarczenie gotowego produktu i jego wbudowanie/instalację.