Projekty budowlane

NAVIC Engineering Polska wykonuje projekty obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej. Poza opracowaniem projektów dla nowo planowanych inwestycji, sporządzamy również opracowania dotyczące przebudowy i rozbudowy istniejących konstrukcji zgodnie z wymaganiami nowych warunków użytkowych.

Nasi projektanci konstrukcji podejmują kluczowe decyzje projektowe, które mają duże znaczenie dla funkcjonalności obiektu, ale też bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. W ścisłej współpracy z inżynierami instalacji sanitarnych oraz elektrycznych opracowują całość niezbędnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia inwestycji budowlanej.

Z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, przedstawiamy klientom efekty naszej pracy na każdym stadium projektu, poczynając od koncepcji konstrukcji poprzez projekt budowlany,
aż po szczegółowy projekt wykonawczy.

Zakres opracowanego przez nas projektu budowlanego obejmuje:

  • Projekt zagospodarowania terenu,
  • Projekt architektoniczno-budowlany,
  • Projekt techniczny.

Na specjalne życzenie Inwestora przeprowadzamy dodatkowo procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

Sprawna komunikacja i koordynacja projektowa ma niezwykle istotne znaczenie przy projektowaniu konstrukcji budowlanych i związanej z nimi infrastruktury.

Oferujemy kompleksowe projektowanie inżynierskie. Od początku procesu projektowego, nasi specjaliści z różnych branż współpracują w celu przygotowania projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wybierając NAVIC Engineering Polska masz pewność, że zaprojektowany obiekt spełnia wymogi przepisów, uwzględnia wszystkie postawione wymagania techniczne i indywidualne klienta oraz jest funkcjonalny i bezpieczny dla użytkowników.

W naszej ofercie znajdują się nie tylko projekty budowlane, ale również inne usługi projektowe.