Projektowanie rurociągów

Firma NAVIC Engineering Polska sp. z o.o. zajmuje się m.in. kompleksowym projektowaniem rurociągów. W przemyśle instalacje rurociągowe to system rur służących do przenoszenia płynów (cieczy i gazów) z jednej lokalizacji do drugiej. Branża inżynierska, jaką jest projektowanie rurociągów, bada efektywny transport płynów, uwzględniając czynnik ekonomiczny oraz bezpieczeństwo.

W ramach prac nad projektowaniem rurociągów, NAVIC Engineering Polska wykonuje szereg zadań. Modelowanie 3D i aranżacja rurociągów pozwalają na całościowe spojrzenie na projekt, co usprawnia inne prace, jakimi są np.: obliczenia hydrauliczne oraz dobór zaworów bezpieczeństwa, a także przygotowanie bilansów cieplnych i przepływowych, przygotowanie specyfikacji materiałowych rurociągów (pipe class specifications) oraz obliczenia wytrzymałościowe i kompensacyjne rurociągów (pipe stress analysis). Na dalszych etapach prac nasza firma zajmuje się autorskim nadzorem w trakcie prefabrykacji, budowy oraz rozruchu instalacji rurociągowych.

Nasi wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie prowadzą projekt klienta przez wszystkie etapy – od studium wykonalności, przez projektowanie, aż po nadzór nad pracami wykonawczymi.

W swojej pracy korzystamy ze specjalistycznych programów do projektowania rurociągów, jakimi są m.in.: Autocad Plant 3D, Inventor, Bentley Autopipe, Pressure Drop. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć przejrzyste mapy rurociągów oraz przydatne wizualizacje. Co ważne, NAVIC Engineering Polska projektuje rurociągi adaptując specyfikacje materiałowe Klienta oraz przygotowując specyfikacje dedykowane dla danego zadania lub instalacji.

Projektowanie rurociągów – jakie realizacje przygotowujemy?

NAVIC Engineering Polska zajmuje się projektowaniem różnych typów rurociągów. Wśród nich możemy wymienić:

 • Rurociągi technologiczne,
 • Rurociągi przemysłowe,
 • Rurociągi pary i kondensatu,
 • Rurociągi gazów technicznych,
 • Rurociągi przesyłowe gazu ziemnego,
 • Rurociągi na płuczkę wiertniczą,
 • Rurociągi obiegów chłodniczych kotłów,
 • Rurociągi chemikaliów,
 • Rurociągi systemów okrętowych oraz wiertniczych,
 • Rurociągi systemów odpylania.

Wszystkie nasze projekty są zgodne z odgórnymi zasadami, dlatego też NAVIC Engineering Polska świadczy usługi projektowe na podstawie następujących norm i aktów prawnych:

 • 2014/68/UE – Dyrektywa ciśnieniowa
 • ASME B31.1 – Power piping
 • ASME B31.3 – Process piping
 • EN 13480 – Rurociągi przemysłowe metalowe
 • WUDT-UC
 • EN 14161 – Przemysł naftowy i gazowniczy – Rurociągowe systemy przesyłowe
 • EN 1594 – Infrastruktura gazowa – Rurociągi gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne
 • NORSOK

Projektowanie rurociągów to jedno z wielu zadań, jakie w ramach usługi projektowania inżynierskiego wykonuje NAVIC Engineering Polska. Nasi inżynierowie zajmują się także zarządzaniem projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz koncepcyjnymi, co zapewnia, że podejście do wyzwań naszych Klientów jest kompleksowe i może być skupione w jednym miejscu.