Projekty wielobranżowe

Jednym z obszarów naszej działalności jest kompleksowe prowadzenie przemysłowych projektów wielobranżowych, ze szczególnym skupieniem na obiektach przemysłowych i specjalistycznych. Począwszy od opracowania koncepcji wielobranżowej danej inwestycji tworzymy modele 3D. Całość wykonywana jest zgodnie z założeniami Inwestora, a proces uzgodnień, opiniowania i konsultacji projektów opiera się na stworzeniu modelu 3D. Model ten ułatwia sprawną i szybką ocenę założeń koncepcji wielobranżowych, nawet dla osób mniej zaznajomionych ze szczegółami rysunku technicznego.

Projekty wielobranżowe realizujemy od etapu koncepcji, poprzez projekt budowlany, aż po projekt wykonawczy z dokumentacją warsztatową. Również na etapie budowy projektowanych obiektów inżynieryjnych świadczymy usługi projektowe, doradztwa oraz nadzoru autorskiego.

Jaki program pomaga nam tworzyć projekty wielobranżowe?

Projekty multidyscyplinarne wymagają ścisłej koordynacji, co jest wspomagane przez specjalistyczne oprogramowanie dla każdej z branż. Oprogramowaniem pozwalającym na koordynację modeli 3D z różnych środowisk projektowych jest Autodesk Navisworks. Ułatwia on prezentację rozwiązań Inwestorowi w trakcie procesu projektowego bez konieczności tworzenia dokumentacji roboczej. Istotną funkcją jest tutaj możliwość eksportu całościowego modelu projektowanej inwestycji dla Klienta, w formacie pozwalającym na przeglądanie modelu z wykorzystaniem open-source oprogramowania. W dobie postępującej cyfryzacji znacznie ułatwia to budowę oraz nadzór nad prowadzoną inwestycją.

Wszystkie projekty prowadzimy kompleksowo, co oznacza, że w ich skład wchodzi projektowanie inżynierskie oraz zarządzanie projektami budowlanymi, koncepcyjnymi i wykonawczymi.