INŻYNIERIA

W zakresie naszych usług znajdują się

Faza koncepcyjna

Już na etapie koncepcji skupiamy się na opracowywaniu konkretnych propozycji, co prowadzi do tworzenia niezawodnych rozwiązań w kolejnych etapach projektowania. Procesy rozwoju produktu w firmie NAVIC zapewniają spójność od projektu do produktu końcowego.

Analizy

  • analiza wykonalności
  • analiza funkcjonalności
  • analiza wpływu

Modelowanie 3D i projekt wykonawczy

Szczegółowy model 3D jest podstawą każdego naszego projektu, co daje nam możliwość uniknięcia potencjalnych kolizji w ramach różnych dyscyplin. W swojej pracy wykorzystujemy skany 3D, stanowiącymi podstawę do projektowania nowych elementów, które zawsze dokładnie pasują i są łatwe w montażu, Korzystając z oprogramowania posiadającego szeroki zakres możliwości konwersji formatów, jesteśmy w stanie zbudować dokładny model, a także płynnie zintegrować go z modelem klienta. Jako część dokumentacji, dostarczamy wysokiej jakości rysunki produkcyjne, które mogą być wykorzystywane przez dowolną zewnętrzną firmę zajmującą się prefabrykacją bez konieczności dodatkowego detalowania.

Zapewniamy, że nasze projekty są zawsze zgodne z odpowiednimi normami i przepisami branżowymi wymaganymi przez dany projekt – NORSOK, DNV, Eurocodes, itp.

Obliczenia wytrzymałościowe

Za pomocą profesjonalnych narzędzi programowych wykonujemy analizy wytrzymałościowe elementów stalowych, żelbetowych oraz obliczenia fundamentów o różnym stopniu złożoności. W zależności od potrzeb rozwiązujemy zagadnienia modeli prętowych jak i modeli konkretnych elementów czy połączeń Wykonujemy także analizę naprężeń w rurociągach, co jest jednym z kluczowych elementów w projektowaniu instalacji.

Projektowanie procesów przemysłowych (technologii przemysłowych) wraz z obliczeniami

Projektowanie procesów przemysłowych zaczyna się od fazy koncepcji, nierzadko również we współpracy z instytucjami badawczymi, i trwa do końca projektu. W ramach projektowania technologii i procesów wykonujemy obliczenia procesowe np.: symulacje różnych rozwiązań, bilanse masowe i energetyczne oraz wymiarowanie urządzeń. W zakres projektowania procesów przemysłowych również wchodzi, lecz nie tylko: dobór układów technologicznych i urządzeń, wymiarowanie urządzeń, przygotowanie schematów przepływów technologicznych (PFD), przygotowanie schematów przepływów mediów (UFD), projektowanie filozofii i pętli kontrolnych procesów, przygotowanie schematów technologiczno-kontrolnych (P&ID).

Pełna dokumentacja projektowa

Jako dostawca projektu, jesteśmy odpowiedzialni za kompletność dokumentacji projektowej.

W ramach opracowania dostarczamy wszystkie wymagane w projekcie dokumenty. W zależności od potrzeb klienta i zakresu zadania, przeprowadzamy wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz pozyskujemy wymagane prawem decyzje.

Na życzenie naszą dokumentację wykonujemy w sposób integralny z bazami danych lub systemami dokumentów klienta.

Wsparcie inżynierów

W naszym zespole posiadamy ludzi, którzy uzyskali certyfikaty niezbędne do pracy na platformach operujących na otwartym morzu. Dzięki temu możemy oferować ich wsparcie na każdym etapie projektu.

Jeśli jest to wymagane to nasi inżynierowie biorą udział w momencie rozruchów i prowadzą nadzory na etapie montażu czy budowy.

Nasi inżynierowie swoim doświadczeniem i wiedzą wspomagają także naszych partnerów w kraju i za granica na różnych etapach procesu projektowego.

Oprogramowanie

Wyróżnia nas to, ze w całym procesie projektowania posiłkujemy się nowoczesnym oprogramowaniem. Posiadamy narzędzia umożliwiające projektowanie wg koncepcji BIM. Do naszych zasobów należą m.in.:

• Pakiet Autodesk: Autocad, Inventor, Advance Steel, Navisworks, Robot Structural Analysis, Revit, Plant, Nastran
• SolidWorks
AutoPipe
IDEA StatiCa