PRODUKTY

OGÓLNOBRANŻOWE

Prototypy i instalacje pilotażowe
Homologacje
Rozwiązania skidowe i kontenerowe

PRZEMYSŁ MORSKI

Obsługa stanowiska testowego

Centralizery

Morska energetyka wiatrowa

PRZEMYSŁ HUTNICZY

Kadzie i obsługa

Granulacja sucha

Granulacja mokra