ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Nasi kierownicy to profesjonaliści z wykształceniem inżynierskim. Pracują oni zgodnie z metodologią PMI, wykorzystując aplikacje zarządzające, takie jak Microsoft Project.

Każdy plan projektu składa się ze wszystkich szczegółowych zadań obejmujących cały zakres każdego etapu projektu, od nauki do uruchomienia i dokumentacji powykonawczej. W oparciu o efektywne planowanie i zarządzanie zasobami jesteśmy w stanie w każdej chwili zoptymalizować i kontrolować postęp projektu, przewidując i eliminując ryzyka na wczesnym etapie, tak aby dotrzymać zaplanowanych terminów.

Przykładowy model projektu NAVIC został przedstawiony poniżej.

Zapewniamy:

  • Planowanie projektu
  • Wykonanie harmonogramów
  • Przydzielanie zasobów
  • Analizę i kontrolę postępów projektowych
  • Raportowanie
  • Kontrola kosztów
  • Ocena ryzyka
  • Zarządzanie zmianą