ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami budowlanymi, wykonawczymi czy koncepcyjnymi, wymaga specjalistycznej wiedzy popartej doświadczeniem w branży. Każdy z tych projektów ma swoją specyfikę, dlatego tak ważne jest uwzględnienie ich kluczowych aspektów. Nasi kierownicy to profesjonaliści z wykształceniem technicznym i doświadczeniem w projektowaniu inżynierskim. Pracują zgodnie z metodologią PMI, wykorzystując aplikacje zarządzające, takie jak Microsoft Project.

Do każdego zlecenia przygotowujemy osobny plan zarządzania projektem, który pomaga usprawnić pracę, porządkując poszczególne zadania. Zarządzanie wielobranżowym projektem przemysłowym wymaga realizacji szeregu zadań, od koordynacji działań projektowych pomiędzy branżami, przez ustalenia z klientem, podwykonawcami i urzędami, po nadzory przy uruchomieniu instalacji czy oddaniu budynku oraz dostarczenia całościowej dokumentacji powykonawczej.

W oparciu o efektywne planowanie i zarządzanie zasobami, jesteśmy w stanie w każdej chwili zoptymalizować i kontrolować postęp projektu, przewidując i eliminując ryzyka na wczesnym etapie, tak, aby dotrzymać zaplanowanych terminów. Realizację usług projektowych usprawniają nowoczesne narzędzia, z jakich korzystamy, jak np. specjalistyczne programy do modelowania 3D oraz prowadzenia dokładnych obliczeń wytrzymałościowych.

  • Planowanie projektu
  • Wykonanie harmonogramów
  • Przydzielanie zasobów
  • Analizę i kontrolę postępów projektowych
  • Raportowanie
  • Kontrola kosztów
  • Ocena ryzyka
  • Zarządzanie zmianą

Zapewniamy:

Działając w formule EPC inżynierowie NAVIC podejmą się kompleksowego kierowania projektem, od etapu wstępnego planowania aż po nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Przykładowy model projektu NAVIC został przedstawiony poniżej.