SEKTORY

NAVIC jest pracownią, która realizuje wielobranżowe projekty na terenie Europy. Do obszarów naszej działalności należą:

• Branża ropy naftowej i gazu,
• Przemysł hutniczy, 
• Przemysł energetyczny,
• Specjalistyczne obiekty przemysłowe,
• Budownictwo ogólne,
• Maszyny i urządzenia.

Nasz zespół tworzony jest przez specjalistów z zakresu budownictwa, mechaniki, inżynierii procesowej, HVAC, automatyki oraz elektryki. Naszym atutem jest doświadczenie w pracy w rozproszonych zespołach międzynarodowych.

Ropa naftowa i gaz

Jako NAVIC jesteśmy zaufanym partnerem w branży ropy naftowej i gazu. Wyróżnia nas duże doświadczenie, które zyskaliśmy podczas współpracy z globalnymi liderami w tym sektorze. W ramach naszej działalności świadczymy usługi projektowe dla:

• stoczni,
• platform wiertniczych stałych,
• platform pływających.

Oferujemy Klientom pomoc zarówno w zakresie inżynierii, jak i realizacji projektu. Specjalizujemy się w szeroko pojętym projektowaniu – od analizy wykonalności po projekty wykonawcze. W ramach kontraktów EPC(I) możemy również dostarczyć i zainstalować gotowy produkt. Warto podkreślić, że zapewniamy obsługę różnego rodzaju zleceń: od małych jednobranżowych po opracowania wielobranżowe o wysokim stopniu złożoności. W ramach naszej działalności podejmujemy się przygotowania projektów i ich realizacji, produkcji oraz usług nie tylko na lądzie, ale także na morzu. Projektujemy także urządzenia i obiekty prototypowe z uwzględnieniem potrzeb Klientów.

Nasi specjaliści w trakcie procesu projektowego korzystają z wielu nowoczesnych narzędzi (praca z modelami 3D, skanami 3D istniejących obiektów) pozwalających na zredukowanie czasu wykonania projektu. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi umożliwia także uniknięcie przestojów podczas instalacji, co prowadzi do ograniczenia kosztów.

Dysponujemy kompetentną kadrą oraz administracją techniczna, dzięki którym gwarantujemy wysoką jakość zarówno wykonywanych projektów, jak i usług. Dużym atutem naszych inżynierów jest znajomość norm i specjalistycznych standardów branżowych, w tym NORSOK i DNV. Warto podkreślić również, że dysponujemy personelem posiadającym przeszkolenie, które jest niezbędne do pracy na platformach działających na otwartym morzu. Dzięki temu możemy zaoferować naszą pomoc podczas realizacji prac w miejscu montażu.

Przykład projektów

Przemysł hutniczy

W NAVIC specjalizujemy się także w realizacji projektów z obszaru hutnictwa oraz przemysłu ciężkiego. Od początku istnienia naszej pracowni wykonujemy projekty dla największych przedstawicieli tego sektora w Europie, w tym przede wszystkim na terenie Norwegii, Polski i Niemiec.

Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie i kwalifikacje, które pozwalają NAVIC sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów. Podejmujemy się wykonywania projektów w różnych obszarach działania naszych Klientów. Nasze możliwości pozwalają na wykonanie szerokiego spektrum projektów, zaczynając od transportu materiałów i surowców, poprzez przetwarzanie materiałów niebezpiecznych, projektowanie dla ekstremalnych warunków pracy, projektowanie prototypowych maszyn i instalacji, po realizację projektów w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu zarówno całkowicie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących, potrafimy łatwo określić propozycje modyfikacji oraz gruntownych zmian, które przyczynią się do wzrostu wydajności, redukcji kosztów i poprawy bezpieczeństwa. Co istotne, projekty modernizacji obiektów przemysłowych wykonujemy najczęściej z pomocą skanów 3D obiektów istniejących. Pozwala to w dużym stopniu podnieść jakość prac projektowych, a zarazem skrócić czas realizacji samej modernizacji.

Z uwagi na szeroki zakres naszej działalności możemy zaoferować Klientowi kompleksowe wsparcie we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: od studium wykonalności i fazy koncepcyjnej, przez fazę projektu, produkcję, instalację, uruchomienie po demontaż i rozbiórkę.

Podkreślmy, że jako NAVIC oferujemy nasze wsparcie nie tylko w obszarze projektowym. Klient ma zapewnioną naszą profesjonalną pomoc także w takich obszarach jak m.in.:

• administracja,
• procesy zakupowe,
• zarządzanie projektami,
• analiza ryzyka,
• budowa i uruchomienie.

Przykład projektów

Przemysł energetyczny

Istotnym obszarem działalności NAVIC jest realizacja projektów z branży energetycznej. Nie ograniczamy się w naszej pracy do etapu projektowania. Zapewniamy wsparcie wykonawcom w trakcie realizacji prac, a później bierzemy udział w rozruchach. Wielokrotnie opracowujemy projekty modernizacji, ściśle współpracując przy tym z użytkownikiem. Każdy z tych aspektów pozwala nam się rozwijać i zwiększać posiadane doświadczenie, dzięki czemu potrafimy dostosować się do potrzeb Klienta i zaoferować mu wysokiej jakości projekty.

Wśród przykładowych obszarów przemysłu energetycznego, dla których opracowujemy projekty znajdują się m.i.n.:

• Elektrociepłownie i elektrownie małej i średniej mocy,
• Układy i sieci ciepłownicze, 
• Odzysknicowe układy cieplne,
• Układy dystrybucji i przygotowania wód przemysłowych,
• Przemysłowe układy chłodnicze i grzewcze,
• Elektroenergetyczne systemy przesyłowe i rozdzielcze,
• Instalacje produkcji i dystrybucji płynów stosowanych w przemyśle,
• Instalacje oczyszczania gazów.

Przykład projektów

Specjalistyczne obiekty przemysłowe

Przeważająca część prac projektowych, jakie realizujemy, jest związana z przemysłem. Pracujemy przy bardzo różnorodnych projektach – od jednobranżowych projektów przebudowy odcinka rurociągu, po wielobranżowe projekty nowych wydziałów lub całych zakładów. Co istotne, wśród nich często znajdują się projekty obiektów i instalacji nietypowych, pilotażowych. Wyróżnia nas duże doświadczenie w zakresie m.in.:

• projektowania zabudowy nowych urządzeń lub całych linii technologicznych w  istniejących obiektach,
• projektowania różnego typu rurociągów,
• projektowania lokalnych odciągów,
• projektowania przemysłowych wentylacji,
• doboru urządzeń oraz ich modyfikacji.

Jesteśmy w stanie zaoferować prace projektowe na różnych etapach inwestycji: od fazy analiz, studium wykonalności, przez koncepcje po projekt techniczny, budowlany i wykonawczy. Gdy dochodzi do sytuacji, w której Inwestor potrzebuje wsparcia w trakcie realizacji prac, nasi inżynierowie są obecni na budowie, podczas montażu oraz przy rozruchach instalacji.

Projekty NAVIC znalazły zastosowanie w:

• przemyśle hutniczym,
• przemyśle wydobywczo-przeróbczym,
• przemyśle naftowym i energetycznym,
• przemyśle chemicznym.

Przykład projektów

Budownictwo ogólne

Wykonujemy projekty różnego rodzaju nowych obiektów, w tym:

• usługowych,
• użyteczności publicznej,
• przemysłowych.

Realizujemy także przebudowy i rozbudowy obiektów przemysłowych, które mają na celu dostosowanie ich do nowych warunków użytkowych, w tym pod modernizowane linie technologiczne. W przypadku każdego takiego projektu wykonujemy oceny i ekspertyzy techniczne po to, aby dobrać optymalne i najbardziej opłacalne ekonomicznie warunki przebudowy. Jeśli Inwestor wyrazi taką potrzebę, wykonujemy kompleksowe projekty wielobranżowe, a także przeprowadzamy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

Przykład projektów

Maszyny i urządzenia

W naszej ofercie znajduje się także projektowanie inżynierskie nietypowych maszyn i urządzeń mechanicznych. Oferujemy nie tylko projektowanie od podstaw, ale także wykonujemy projekty modernizacji istniejących maszyn i urządzeń. Ze względu na to, że dysponujemy potencjałem wielobranżowego biura, możemy zaprojektować nie tylko samo urządzenie, ale także wykonać konieczne analizy związane z jego zabudową oraz zaprojektować wszelkie niezbędne podłączenia.

Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie w:

• przemyśle hutniczym,
• elektrorafinacji,
• przemyśle wydobywczo-przeróbczym,
• przemyśle naftowym i energetycznym.

Przykład projektów