SEKTORY

NAVIC jest pracownią, która realizuje wielobranżowe projekty na terenie Europy. Do obszarów naszej działalności należą:

– Branża ropy naftowej i gazu
– Przemysł hutniczy
– Przemysł energetyczny
– Specjalistyczne obiekty przemysłowe
– Budownictwo ogólne
– Maszyny i urządzenia

Nasz zespół tworzony jest przez specjalistów z zakresu budownictwa, mechaniki, inżynierii procesowej, HVAC, automatyki oraz elektryki. Wyróżnia nas doświadczenie i znajomość europejskich norm oraz przepisów branżowych.

Ropa naftowa i gaz

NAVIC jest partnerem w branży ropy naftowej i gazu. Nasze doświadczenie zdobyliśmy współpracując ze światowymi liderami w tej dziedzinie przemysłu. Zakres naszej działalności obejmuje usługi dla stoczni, platform wiertniczych stałych oraz platform pływających. Jesteśmy w stanie pomóc Klientowi zarówno w zakresie inżynierii jak i realizacji projektu. Zajmujemy się szeroko pojętym projektowaniem od analizy wykonalności po projekt wykonawczy a także jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować gotowy produkt w ramach kontraktów EPC(I). Obsługujemy wszystkie typy zleceń, od małych jednobranżowych po bardzo złożone opracowania multidyscyplinarne. Podejmujemy się wykonania projektów, ich realizacji, produkcji oraz usług zarówno na lądzie, jak i na morzu. Dostosowując się do potrzeb Klienta wykonujemy projekty urządzeń i obiektów prototypowych.

W procesie projektowym wykorzystujemy nowoczesne narzędzia (praca z modelami 3D, skanami 3D istniejących obiektów), które umożliwiają skrócenie czasu wykonania projektu oraz pozwalają uniknąć przestojów podczas instalacji, a co za tym idzie pozawalają na redukcję kosztów.

Dzięki naszej kompetentnej i doświadczonej kadrze oraz administracji technicznej zapewniamy wysoką jakość wykonywanych projektów i usług. Nasi inżynierowie posiadają bogate doświadczenie oraz znajomość norm i standardów branżowych takich jak NORSOK i DNV. Ponadto posiadamy personel posiadający przeszkolenie niezbędne do pracy na platformach działających na otwartym morzu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować nasze wsparcie w trakcie realizacji prac w miejscu montażu.

Przykład projektów

Przemysł hutniczy

Od początku swojego istnienia NAVIC realizuje projekty z obszaru hutnictwa oraz przemysłu ciężkiego dla największych przedstawicieli tego sektora w Europie, zwłaszcza na terenie Norwegii, Polski oraz Niemiec.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i kwalifikacjom naszych inżynierów jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom stawianym przez naszych Klientów i dopasować się do ich potrzeb. Wykonujemy projekty w różnych obszarach działania zakładów przemysłowych zaczynając od transportu materiałów i surowców, poprzez przetwarzanie materiałów niebezpiecznych, projektowanie dla ekstremalnych warunków pracy, projektowanie prototypowych maszyn i instalacji, po realizację projektów w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX). Posiadamy doświadczenie w projektowaniu całkowicie nowych obiektów jak i modernizacji istniejących. Sprawia to, że jesteśmy w stanie łatwo określić propozycje modyfikacji oraz gruntownych zmian, które zapewnią zwiększenie wydajności, obniżą koszty i poprawią bezpieczeństwo. Projekty modernizacji obiektów przemysłowych wykonujemy najczęściej z pomocą skanów 3D obiektów istniejących, co znacząco podnosi jakość prac projektowych i jednocześnie pozwala skrócić czas realizacji samej modernizacji.

Szeroki zakres naszej działalności pozwala wesprzeć Klienta we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego od studium wykonalności i fazy koncepcyjnej, przez fazę projektu, produkcję, instalację, uruchomienie po demontaż i rozbiórkę.

NAVIC oferuje wsparcie nie tylko w obszarze projektowym, lecz również w administracji, procesach zakupowych, zarządzania projektami oraz analizy ryzyka.

Przykład projektów

Przemysł energetyczny

NAVIC realizuje projekty z branży energetycznej. Nasza praca nie kończy się na etapie projektowania – wspieramy wykonawców podczas realizacji prac, a następnie uczestniczymy w rozruchach. Wielokrotnie opracowujemy projekty modernizacji przy ścisłej współpracy z użytkownikiem. Wszystko to wpływa na nasz rozwój i nieustanne zwiększanie posiadanego doświadczenia, co przekłada się na wysoką jakość naszych projektów oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta.

Przykładowe obszary przemysłu energetycznego, dla których opracowujemy projekty:

– Elektrociepłownie i elektrownie małej i średniej mocy;
– Układy i sieci ciepłownicze;
– Odzysknicowe układy cieplne;
– Układy dystrybucji i przygotowania wód przemysłowych;
– Przemysłowe układy chłodnicze i grzewcze;
– Elektroenergetyczne systemy przesyłowe i rozdzielcze;
– Instalacje produkcji i dystrybucji płynów stosowanych w przemyśle;
– Instalacje oczyszczania gazów;

Przykład projektów

Specjalistyczne obiekty przemysłowe

Większość prac projektowych, które realizujemy w NAVIC, związana jest z przemysłem. Są to projekty bardzo zróżnicowane – od jednobranżowych projektów przebudowy odcinka rurociągu, po wielobranżowe projekty nowych wydziałów lub całych zakładów. Bardzo często są to projekty obiektów i instalacji nietypowych, pilotażowych. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu zabudowy nowych urządzeń lub całych linii technologicznych w istniejących obiektach, projektowaniu różnego typu rurociągów, lokalnych odciągów, przemysłowych wentylacji, doborze urządzeń a także ich modyfikacjach. Oferujemy prace projektowe na różnych etapach inwestycji – od fazy analiz, studium wykonalności, przez koncepcje po projekt techniczny, budowlany i wykonawczy. W sytuacji, gdy Inwestor potrzebuje wsparcia w trakcie realizacji prac, nasi inżynierowie są obecni na budowie, podczas montażu oraz przy rozruchach instalacji.

Nasze projekty znalazły zastosowanie w przemyśle hutniczym , elektro-rafinacji, wydobywczo-przeróbczym, naftowym i energetycznym.

Przykład projektów

Budownictwo ogólne

W ramach projektowania budowlanego Navic wykonuje projekty nowych obiektów usługowych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. W przypadku obiektów przemysłowych bardzo często wykonujemy również przebudowy i rozbudowy dostosowujące do nowych warunków użytkowych, w tym pod modernizowane linie technologiczne. Każdorazowo w takich projektach wykonujemy oceny i ekspertyzy techniczne dla dobrania optymalnych i najbardziej ekonomicznych warunków przebudowy. Na życzenie inwestora wykonujemy kompleksowe projekty wielobranżowe i przeprowadzamy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

Przykład projektów

Maszyny i urządzenia

W zakresie świadczonych przez nas usług znajduje się także projektowanie nietypowych maszyn i urządzeń mechanicznych. Oprócz projektowania od podstaw wykonujemy również projekty modernizacji istniejących maszyn i urządzeń. Wykorzystując potencjał wielobranżowego biura jesteśmy w stanie zaprojektować nie tylko samo urządzenie, ale również przeprowadzić niezbędne analizy związane z jego zabudową i zaprojektować wszelkie niezbędne podłączenia.

Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie w przemyśle hutniczym, elektro-rafinacji, wydobywczo-przeróbczym, naftowym i energetycznym.

Przykład projektów