MORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE

Z ponad 20-letnim doświadczeniem w norweskim sektorze offshore NAVIC jest świetnie przygotowany do realizacji prac inżynieryjnych w sektorze offshore wind.


Nasi projektanci gotowi są do wsparcia procesów projektowych w szerokim zakresie uwzględniając praktycznie wszystkie pomocnicze elementy konstrukcyjne takie jak:
• Platformy serwisowe,
• Pokłady pośrednie,
• Boat landing,
• Urządzenia i konstrukcje do transportu,
• Konstrukcje do transportu morskiego,
• Układy elektryczne oświetlenia nawigacyjnego,
• Morskie podstacje elektryczne,
• Lądowe stacje wyprowadzenia mocy.


Dla wszystkich elementów oferujemy kompletną dokumentację obejmującą:
• Specyfikacje techniczne,
• Niezbędne obliczenia oraz raporty obliczeniowe,
• Rysunki złożeniowe i wykonawcze,
• Zestawienia materiałowe,
• Procedury odbiorowe,
• Zatwierdzenie w jednostkach nadzoru.


Wszystkie prace wykonywane są na podstawie norm i przepisów uznanych towarzystw klasyfikacyjnych takich jak DNV czy LR.