PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

NAVIC realizuje projekty z branży energetycznej. Nasza praca nie kończy się na etapie projektowania – wspieramy wykonawców podczas realizacji prac, a następnie uczestniczymy w rozruchach. Wielokrotnie opracowujemy projekty modernizacji przy ścisłej współpracy z użytkownikiem. Wszystko to wpływa na nasz rozwój i nieustanne zwiększanie posiadanego doświadczenia, co przekłada się na wysoką jakość naszych projektów oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta.
Przykładowe obszary przemysłu energetycznego, dla których opracowujemy projekty:
– Elektrociepłownie i elektrownie małej i średniej mocy;
– Układy i sieci ciepłownicze;
– Odzysknicowe układy cieplne;
– Układy dystrybucji i przygotowania wód przemysłowych;
– Przemysłowe układy chłodnicze i grzewcze;
– Elektroenergetyczne systemy przesyłowe i rozdzielcze;
– Instalacje produkcji i dystrybucji płynów stosowanych w przemyśle;
– Instalacje oczyszczania gazów;

Modernizacja sprężarkowni pomocniczej 5,5 Mpa
Projekt instalacji wodnych i parowych w obrębie kotła odzysknicowego
Projekt modernizacji układu pomp zasilających kotła odzysknicowego
Fundamenty pod suszarkę obrotową
Dobór turbodmuchawy i wykonanie projektu technicznego zabudowy
Budynek Energetyczno – Elektryczny
Winterization
Oddziałowa stacja transformatorowa
Ekspertyzy systemów chłodzenia PZ i PE wraz z propozycjami rozwiązań
Modernizacja węzła cieplnego, bilans cieplny dla zakładu oraz modernizacja układu odzysku ciepła z pieca