Projektowanie instalacji chemicznych

Jednym z wielu obszarów działalności NAVIC Engineering Polska jest projektowanie instalacji chemicznych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie projektujemy rozbudowane i złożone węzły procesowe. Nierzadko tworzymy instalacje chemiczne, w których przetwarza się lub przechowuje substancje niebezpieczne, wybuchowe i żrące, które podlegają procedurom dopuszczenia do produkcji przez jednostki notyfikujące (UDT, TÜV, DNV).

Nasza oferta zawiera:

  • wykonanie studiów wykonalności,
  • opracowanie projektów koncepcyjnych,
  • wykonanie obliczeń procesowych, w tym bilanse masowe i energetyczne,
  • dobór układów technologicznych i urządzeń,
  • przygotowanie schematów przepływów technologicznych (PFD) oraz przepływów mediów (UFD),
  • przygotowanie schematów technologiczno-kontrolnych (P&ID),
  • dobór aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • analiza oraz opracowanie filozofii i algorytmów sterowania,
  • dobór urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy instalacji.

Naszą pracę cechuje elastyczność i zdolność do dostosowania się do indywidualnych wymagań klientów, dzięki czemu projektowane przez nas instalacje są skrojone pod ich potrzeby. Oprócz konwencjonalnych systemów rurociągowych, do specjalności NAVIC zalicza się projektowanie inżynierskie modułowych instalacji technologicznych, zwanych „skidami”.

Mając na uwadze niebezpieczny charakter substancji chemicznych, dokonujemy identyfikacji i oceny możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić na każdym etapie projektowania. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa instalacji oraz jej użytkownikom i środowisku.

Dzięki ścisłej współpracy z dostawcami urządzeń i aparatury, dobieramy rozwiązania, które zapewniają właściwą pracę instalacji technologicznej dla przemysłu chemicznego, wysoką efektywność oraz minimalizują ryzyko awarii. Nasze usługi projektowe obejmują również konsultacje, analizy i wiele więcej.

Zapraszamy do współpracy!