Obsługa stanowiska testowego

Łatwym i bezpiecznym sposobem obsługi rury testowej używanej do testowania BOP jest użycie uchwytu stanowiska testowego. NAVIC Test Stand Handler zmniejsza RYZYKO oraz oszczędza czas i koszty.


Urządzenie do obsługi stanowisk testowych może przechowywać i obsługiwać od 1 do 3 rur testowych o różnych rozmiarach.
W ramach dostawy NAVIC może zapewnić:
– Prace inżynieryjne lub kompletną dostawę EPC(I),
– Wszystkie modyfikacje interfejsu i wszystkie wymagane dokumenty,
– Zatwierdzenie klasy i testy operacyjne na miejscu.

Zapraszamy do kontaktu!