Granulacja sucha

Granulacja stosowana jest w celu uzyskania ostatecznej formy produktu wygodnej dla użytkowników. Istnieją dwie główne metody granulacji: granulacja na sucho poprzez kruszenie i granulacja na mokro poprzez wlewanie ciekłego metalu do wody.


W naszej 20-letniej historii pracy w przemyśle hutniczym NAVIC zrealizował zarówno projekty granulacji na sucho, jak i na mokro. Oferujemy pełne wsparcie techniczne, począwszy od studium wykonalności, w którym zostaną określone kluczowe parametry instalacji, po szczegółowy projekt obejmujący wszystkie dyscypliny. Wspieramy klientów również podczas zamówień i fazy inwestycyjnej, biorąc aktywny udział w procesie rozruchu i uruchomienia.

Zapraszamy do kontaktu!