Informacja dotycząca spółki zgodnie z art. 206 KSH

NAVIC Engineering Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu,
ul. Św. Michała 100; 61-005 Poznań
NIP: 7822314308, REGON:634647736
KRS: 0000227682
     Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
     VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 453 000 PLN
Bank: PKO Bank Polski SA
Konto: PL 85 1440 1130 0000 0000 0358 0172