JAKOŚĆ

Polityka Jakości:

Polityka Jakości NAVIC jest podstawą wszystkich działań prowadzonych w firmie i składa się z następujących elementów:

 • Wszyscy pracownicy firmy budują obustronnie korzystne relacje z klientami poprzez zrozumienie ich potrzeb co ma na celu osiągniecia sukcesu.
 • NAVIC ustanowił systematyczne procesy związane ze wszystkimi działaniami firmy w celu zapewnienia odpowiedniej jakości.
 • Wszystkie jednostki organizacyjne wdrażają i stosują systemy jakości dostosowane do charakteru ich zadań lub produktów.
 • Dbałość o właściwy poziom BHP jest częścią Systemu Zarzadzania Jakością,
 • Wszyscy pracownicy aktywnie przyczyniają się do ciągłego doskonalenia jakości pracy, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.
 • System Jakości jest przejrzysty i efektywny.

 02.06.2022

Cele Systemu jakości:

NAVIC zapewnia, że cała działalność prowadzona jest z należytą jakością.

 • Jakość stanowi integralną część naszej działalności i zapewniamy, że zadania będą wykonywane w oparciu o systematyczne procesy prowadzące do właściwego rezultatu.
 • Otrzymywanie pozytywnych opinii od naszych klientów we wszystkich projektach.
 • Stałe ulepszanie systemu poprzez pracę przynajmniej w jednym obszarze każdego roku.
 • Nieposiadanie projektów deficytowych.
 • Zapobieganie błędom i zapewnienie, że posiadamy skuteczne i wydajne procesy dla wszystkich naszych aktywności.
Nasz Certifikat Jakości