BUDOWNICTWO OGÓLNE

W ramach projektowania budowlanego Navic wykonuje projekty nowych obiektów usługowych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. W przypadku obiektów przemysłowych bardzo często wykonujemy również przebudowy i rozbudowy dostosowujące do nowych warunków użytkowych, w tym pod modernizowane linie technologiczne. Każdorazowo w takich projektach wykonujemy oceny i ekspertyzy techniczne dla dobrania optymalnych i najbardziej ekonomicznych warunków przebudowy. Na życzenie inwestora wykonujemy kompleksowe projekty wielobranżowe i przeprowadzamy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

Budynek Targu Rybnego z bazą restauracyjną i centrum informacji turystycznej w Bergen
Zakład przemiałowni mączki kamienia wapiennego w Raciszynie
Budynek administracyjno – Techniczny
Zakład przerobu złomu akumulatorowego
Budynek Centralnego Laboratorium z pneumatycznym transportem próbek
Centrum Badawczo – Rozwojowe recyklingu i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Oddziałowa stacja transformatorowa
Zaplecze warsztatowo – magazynowe podziemnego magazynu gazu
Hala piecowni z infrastrukturą towarzyszącą
Budynek administracji z infrastrukturą
Zabudowa pras filtracyjnych oraz budowa budynku sprężarkowni